Vilka förmåner har jag som medlem i Holdit Family?

  • Beroende på vilken medlemsnivå du befinner dig på har du olika typer av förmåner. Ju högre nivå, desto bättre förmåner.

    Läs
    mer om våra medlemsnivåer och dess förmåner här.

  • Fick du svar på din fråga?